692 Sayılı KKH Resmi Gazete’de

692 Sayılı KKH Resmi Gazete’de

OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 342 TSK personelinin rütbesi alındı, 312 kamu görevlisi görevine iade edildi.

OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 342 TSK personelinin rütbesi alındı, 312 kamu görevlisi görevine iade edildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında bazı tedbirlerin alınmasına ilişkin 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Mükerrer sayıda yayımlanan KHK'ya göre İçişleri Bakanlığında bin 486 kişi, Sağlık Bakanlığında 789 kişi, Adalet Bakanlığında 418 kişi, Diyanette 551 kişi, Dışişleri Bakanlığında 45 kişi, Emniyette 2 bin 303 kişi, TRT'de 29 ve Jandarma'da 235 kişi olmak üzere toplam 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarılırken, ihraç edilen isimlerin arasında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da yer aldı.

KHK'da kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetlerinin alınacağı ve bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekleri belirtildi. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri kaydedilen bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyeceği de ifade edildi.

Yeni KHK'ya göre kamu görevinden çıkarılanlar özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

342 TSK PERSONELİNİN RÜTBESİ ALINDI

KHK ile 108'i Kara Kuvvetler, 112'si Deniz Kuvvetleri, 122'si de Hava Kuvvetleri Komutanlığında olmak üzere toplam 342 TSK personelinin rütbesi alındı.

312 KAMU GÖREVLİSİ GÖREVİNE İADE EDİLDİ

KHK ile aralarında 2 vali yardımcısının da bulunduğu 312 kamu görevlisi görevine iade edildi. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 36, Türkiye Kalkınma Bankası'nda 1, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda 2, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 49, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda 2, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda 5, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda 2, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda 7, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 6, İller Bankası'nda 1, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda 1, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nde 2, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde 2, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde 1, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde 6, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nde 1, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nde 2, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı'nda 2, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde 2, Spor Genel Müdürlüğü'nde 3, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda 8, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nda 4, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde 3, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler'de 56, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 4, Maliye Bakanlığı'nda 8, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 7, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda 2, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 40, Sağlık Bakanlığı'nda 17, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde 2, üniversitelerde 26, İçişleri Bakanlığı'nda 2 (vali yardımcısı) kişi görevine iade edildi.

9 KİŞİNİN ÖĞRENCİLİKLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'a tabi öğrencilerden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 6'sı ABD'de, 2'si İngiltere'de ve 1'i de Kanada'da olmak üzere 9 kişinin öğrencilikle ilişkisi kesilirken, ABD'de öğrenim gören Mikail Temirel öğrenciliğe iade edildi.

ŞÜKÜR VE ERDEM'İM MADALYALARI GERİ ALINDI

KHK ile 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.

(Caner Ünver /İHA)

Kaynak:Haber Kaynağı