ALES başvuruları ne zaman?

ALES başvuruları ne zaman?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES Sonbahar Dönemi Sınavı, 23 Kasım'da yapılacak. Sınava başvurular, 22 Eylül-1 Ekim'de alınacak.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma  görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan  veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek ve Türkiye'de bir  lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek için ALES'e girmek gerekiyor.

Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara alınacak yüksek  lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES'e girmiş olma koşulu  aranmayacak. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlardaki doktora  programlarına başvurularda üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü  senatolarınca ALES puan şartı getirilecek.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması  amacıyla veya kamu kurum ve kuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere  yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları  kullanılacak. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların  bu sınava girmeleri gerekiyor.

Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen yükseköğretim  kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme  işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacak.

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar,  lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt  dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilecek. ALES'e yabancı uyruklular  da girebilecek.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna  başvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden  ulaşabilecek. Kılavuzun dağıtımı yapılmayacak. Kılavuzda, başvuru, sınav,  değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak. Sınava başvuracak  adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.