Almanya yabancı iş gücüne kapıları açıyor

Almanya yabancı iş gücüne kapıları açıyor

Almanya’da hükümet nitelikli iş gücü için harekete geçti.

Hükümetin üzerinde uzlaştığı yasanın yürürlüğe girmesiyle kalifiye ve çalışma sözleşmesine sahip kişiler Almanya’da çalışma fırsatı bulacak. Yasa cuma günü Federal Meclis'te oylanacak.

Yeni düzenlemenin amacı Almanya'nın ihtiyacı olan kalifiye iş gücünü ülkeye çekerken, bunun AB'ye üye olmayan ülkelerdeki iş gücünün ülkeye gelip çalışabilmesi için uygun zemini yaratabilmek. Özellikle yüksek öğrenim görmüş, yetişmiş iş gücünün Alman ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor.

YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜ KİMLERDEN OLUŞACAK?

Yasaya göre, AB dışında kalan üçüncü ülkelerden Almanya'ya çalışmak için gelecek yetişmiş iş gücü,

"1- Geldikleri ülkelerde mesleki eğitim diploması almış ya da mesleki eğitim diplomasına denk bir mesleki yeterliliği bulunan ya da,

2- Alman üniversitelerinden mezun, onaylanmış yabancı bir yüksek öğretim kurumu ya da Alman yüksek öğretim diplomasına denk bir yabancı yüksek öğretim diplomasına sahip olanlar" olarak tanımlanıyor. 

Yasa vasıfsız iş gücünün ülkeye girişinin kolaylaştırılmasını kapsamıyor. Bu yüzden çalışmak üzere Almanya'ya gelmek için başvuru yapanların diplomalarının ülkeye girmeden önce Alman makamlarına denkliğini yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda tek istisna beş yıl boyunca alanında tecrübe sahibi bilişim uzmanlarına tanınıyor. Bu özelliklere sahip bilgisayar ve yazılım uzmanlarının Alman İş Kurumu'nun yeterlilik belirlemeyi de içeren kontrol ve iş yerleştirme sürecine tabi tutulması öngörülüyor.

Şimdiye kadar üçüncü ülkelerden Almanya'daki açık bir pozisyona yerleştirilmesi, öncesinde o pozisyonun yurtiçi yada Avrupa içinden doldurulup doldurulamayacağının belirlenmesi şartı aranıyordu. Ancak yeni düzenleme bu şartı ortadan kaldırıyor. Bu belirleme süreci mesleki eğitimlere giriş başvurularında devam edecek. (DW Türkçe)