Altın alıp Satacaklar dikkat Kuyumculukta yeni dönem başladı

Altın alıp Satacaklar dikkat Kuyumculukta yeni dönem başladı

Altın alacak ve satacaklar için önemli gelişme. Artık kuyumculukta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı resmen duyurdu, bu kadar kolay olmayacak. Altın satışı ve alışı ile alakalı olarak yeni bir gelişme yaşandı....

Ticaret Bakanlığı altın alışı ve satışı ile alakalı olarak yeni bir karar aldı. Altın ticareti yapan kuyumcuları ilgilendiren gelişme ile alakalı olarak alınan yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.  

Kuyum Ticareti ile alakalı olarak yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Resmi gazetede de yayınlanan yönetmeliğe göre artık kuyumcuların yalnızca yetki belgesi olanların altın ticareti yapabileceği ilan edildi. 

Kapsamı belirlendi

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te belirtilene göre yönetmeliğin amacı kuyum ticaret ile alakalı olarak usul ve esasların düzenlenmesi. Buna göre ise gerçek veya tüzel kişi olan tacirler, esnaflar ve sanatkarların kuyumla alakalı olarak ticari faaliyetleri için yetkili belge verilmesi, belgenin yenilenmesi ya da iptali ile alakalı olarak usul ve esaslar yönetmeliğin kapsamını oluşturuyor. Bunların yanında kuyum ticaretiyle alakalı olarak ilke, kural ve yükümlülüklerle birlikte Bakanlık, yetkili idare ve konuyla ilgili olan başka kurum ve kuruluşların kuyum ticareti görevleri, yetkileri ve sorumlulukları da Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin kapsamında oldu.

Kuyumcular altın ticareti yapmak için yetki belgesini nereden edinecekler?

Altın ticareti yapmak isteyen kuyumcular, kuyum işletmesinin bulunduğu bölgedeki il müdürlüğünden işlemlerini halledebilecek. Bölgelerdeki  il müdürlükleri Bilgi Sistemi üzerinden kuyumculara yetki belgesi verebilirken, kuyumcuların mevcuttaki yetki belgesini yenileyebilecek ya da iptal de edebilecek. 

Belgelerde hangi bilgiler olacak?

Ticari işletme için düzenlenecek olan yetki belgelerinde ise asgari olarak, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi bulunacak. Bunun yanında ticaret unvanı esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenmiş olan yetki belgelerinde de ESBİS’e kayıtlı olan işletme adı, adresi ve işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası bilgileri bulunacak. Yetki belgeleri kuyum işletmeleri için farklı farklı düzenlenecek ve herhangi bir başka işletmeye devredilemeyecek.

İlgili Haberler