Araç sahiplerine büyük ŞOK!

Araç sahiplerine büyük ŞOK!

Türkiye Sigorta Birliği, sektörün 10 yılda 7 milyar TL zarar ettiğini, trafik sigortası poliçelerindeki prim artışının zorunlu hale geldiğini açıkladı.

Türkiye sigorta Birliği (TSB) sektörün son 10 yılda 7 milyar TL zarar ettiğini ve trafik sigortası poliçelerindeki prim artışının zorunlu hale geldiğini açıkladı. TSB’den yapılan açıklamada, son 10 yılda katlanarak artan zararın sektörün öz sermayesini etkiler noktaya geldiği belirtilerek, mevzuattaki belirsizliklerin kanuni düzenlemelerle ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

“Zorunlu trafik sigortasında sigorta şirketleri 2015 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 1.7 milyar TL gibi çok yüksek miktarda zarar etti. Sektörün son 10 yıllık zararı ise 7 milyar TL’ye ulaştı. Bu durum Zorunlu Trafik Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin yanı sıra şirketlerin varlığının sürdürülebilirliği açısından ciddi risk oluşturmaya başladı. 2015 yılının ilk 9 ayı itibariyle şirketlerin öz sermaye kârı negatife dönerek yüzde -1.5 olarak gerçekleşti. Bu gösterge şirketlerin zorunlu trafik sigortasından kaynaklanan zararlarını tüm diğer branşlardaki kârlılıklarıyla bile engelleyemediklerinin en önemli göstergesi oldu.”

2013 yılından beri serbest Zorunlu trafik sigortası primleri 2008-2013 arasında kısmi serbest tarife, 2013’ten itibaren serbestçe sigorta şirketleri tarafından belirleniyor.

Açıklamada, “Sigorta şirketleri riski doğru fiyatlayarak trafik kurallarına uyan ve kaza yapmayan sürücüler ile sık kaza yapanları birbirinden ayırarak, kusurlunun oluşturduğu maliyeti kusursuza yüklemeyerek, adil ve sigorta tekniğine uygun politika izlemektedirler” denildi.