Avukat Erol: ''2016’da 56 Çocuk İşçi Öldü''

Avukat Erol: ''2016’da 56 Çocuk İşçi Öldü''

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlusu avukat İlke Erol, "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada 2012 yılında 32 çocuk, 2016 yılına gelindiğinde 56 çocuğun iş cinayetleri sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlusu avukat İlke Erol, "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada 2012 yılında 32 çocuk, 2016 yılına gelindiğinde 56 çocuğun iş cinayetleri sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 12 Haziran "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" nedeniyle İzmir Adliyesi içerisinde bulunan Baro Biriminde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya İzmir Baro Başkanı avukat Aydın Özcan, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi sorumlusu avukat ilke Erol ve avukatlar katıldı. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)'nün 12 Haziran gününü çocuk işçiliğinin olumsuz ve ağır koşullara dikkat çekmek amacıyla "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" ilan ettiğini belirten Çocuk Hakları Merkezi sorumlusu avukat İlke Erol, "Bu amaçla 2002 yılından itibaren çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal bilincin arttırılması amacıyla çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Dünyada halen 200 milyona yakın Türkiye'de ise 2 milyona yakın çocuk işçi bulunmaktadır. Bu durum çocuk işçiliğinin, hem dünyada hem ülkemizde kronikleşen bir insan hakları sorunu haline geldiğini gözler önüne sermektedir. Ülkemizde çocukların ve gençlerin korunması, insan hakları sözleşmelerinden doğan temel insan haklarından birisidir. Ayrıca Anayasanın 50. Maddesinde çocukların çalışma koşullarının korunması anayasal bir ödev olarak düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, "kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler, kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar" denilmektedir. Çalışma hayatında çocuk işçilerin ağırlıklı olarak tarımda istihdam edildiği bilinmektedir. Çalışan çocukların yarıya yakını tarım alanında çalışmakla birlikte bu çocukların da yine yarıya yakını ücretsiz aile işçisi olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Tarım işçisi olarak çalışan çocuk işçilerin kayıt altına alınması ve acil olarak çalışma şartlarını düzeltici ve haklarını sağlayıcı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir" dedi.

2016'da 56 çocuk işçi öldü

Yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve denetimlerin yetersizliğinin çocuk iş kazalarının artışına neden olduğunu belirten avukat İlke Erol, şöyle devam etti:

"Türkiye'de çocuk işçi kazalarına ve ölümlerine maalesef sıklıkla rastlanmaktadır. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi verilerine göre iş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı her geçen gün artmaktadır. 2012 yılında 32 çocuk, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmişken, 2016 yılına gelindiğinde 56 çocuk iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetmiştir. Bunun en can alıcı örneği Adana'da mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki çocuk işçi Ömer Faruk Sever'in 1 Mayıs günü yaşanan iş cinayetinde asansörde sıkışarak hayatını kaybetmiş olmasıdır. Tüm çabaların ve yasal düzenlemelerin ortak nihai amacı, çocuk işçiliğinin tamamen sonlandırılmasıdır; ancak bu amaca kısa vadede ulaşmak mümkün olamayacağından İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak çocukların ekonomik sömürüye maruz kalmamaları, tehlikeli işlerde çalıştırılmamaları, eğitimlerinin, sağlıklarının ve gelişimlerinin zarar görmemeleri için uluslararası düzenlemeler çerçevesinde mevzuat değişikliği ile birlikte denetimlerinin yapılması konusunda tüm kamu otoritelerini göreve davet ediyoruz."

İzmir Baro Başkanı Avukat Aydın Özcan ise şöyle devam etti:

"Küçük yaşta olumsuz koşular içinde bulunan, çalışmak zorunda kalan çocuklarımızın yaşadıkları olumsuzlukların giderilmesi anlamında İzmir Barosu olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak:Haber Kaynağı