AY SİRİUS KAVUŞUMU

Sirius sabit yıldızı; Alpha Canis Major takım yıldızında yer almaktadır. Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenmiştir. Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır da ölüleri öteki aleme götüren Anubis'tir. Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kurt Asena'dır. Roma mitolojisinde Roma şehrinin kurucuları Romelus ve Remus'u emziren ilahi kurttur. Sirius; farklı dillerde Sothis, Şira, Sirona, Serios, Kak-si-di, Huşi gibi adlarla telaffuz edilmiştir. Jüpiter ve Mars doğasında olan bu sabit yıldız; güneşten sonra en parlak ve çıplak gözle görülebilen bir sabit yıldızdır.

Sirius hem eski medeniyetlerde bir çok kez , hem de Kuran-ı Kerim'de Necm suresinde adı geçen gizemli ve bir o kadar da önemli bir sabit yıldızdır.

Sirius; ilk bakıldığında tek bir yıldız gibi görünse de, aslında Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan iki adet yıldızdan oluşmaktadır. Türkçe de ismi Akyıldız'dır.

Sirius çift yıldız sistemi, Güneş'e olan 8.5 ışık yılı uzaklıkla sistemimize en yakın sekiz yıldızdan ikisidir. Gökyüzünde en parlak yıldız olan Sirius-A'nın görünür kadiri -1.47'dir. Güneş sisteminden bakıldığında en parlak ikinci yıldızdan bile iki kat daha fazla parlaktır.

Sirius denilince akla Dogonlar geliyor. Peki kim bu Dogonlar? Dogonlar Afrika'nın Mali Cumhuriyetinde yaşayan ve nüfusu yaklaşık 250.000 civarında olan bir kabiledir. Kendilerine has özel bir inanç sistemleri olan dogonlar tek bir tanrı inancına inanmaktadırlar. Dogonlar hiç bir teknik araca sahip olmadıkları halde, Sirius yıldızı hakkında bilgilere sahiplerdir.

Yine Sirius; Kuran-ı Kerim'de güneşten sonra ismi geçen tek yıldız olup, necm suresinde bahsedilmektedir. Necm yıldız demektir. Necm suresinin 49. ayetinde ''Ve ennehu hüve rabbuş şı'ra. Meali: Doğrusu Şi'ra yıldızının Rabbi de  O'dur. Yine aynı surenin 9. ayetinde Sirius-A ve Sirius-B yörüngeleri ima edilerek ''İki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın'' ifadesi geçmektedir. Sirius-A ve Sirius-B'nin birbirleri etrafında dolanış süresinin 49 yıl 9 ay olduğu bilinmektedir. Necm suresindeki 49 ve 9. ayetlerini yan yana getirdiğimizde 49.9 yıl sayısının oluştuğunu görmekteyiz.

Sirius; astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini gösterir. 72 yılda 1° ilerleme yapar. Sirius yıldızının Ay ile kavuştuğu zaman diliminde dua etmek, dilek dilemek için uygun bir zamandır. Yine Temmuz ayında meydana gelen Sirius Güneş kavuşumu bir yıllık kaderimizin yazıldığı zaman dilimidir. Yine bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek için uygun zamanlardır. Her ay olduğu gibi Ay 12 Nisan 2019 tarihinde saat 06:03 ile 09:30 arası kavuşumda olacaktır. 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar