Bankada Parası olan herkesi ilgilendiriyor iade edilmeye başlandı

Bankada Parası olan herkesi ilgilendiriyor iade edilmeye başlandı

Bankada parası olanlar dikkat, paralar geri iade edilecek. Hesaplarda parası olanları ilgilendiren gelişmeye göre yasada değişiklik hazırlanıyor Yakın zamanda iadeler gerçekleşebilir. Vaktinde başvuru yapılmazsa...

Geçtiğimiz günlerde bankalardan ardı ardına açıklamalar gelmişti. Son on yıldır hiçbir işlem yapılmayan hesaplardaki paralar eğer 15 Mayıs 2021'e kadar işlem yapılmazsa TMSF'ye devredilecekti. Bu yasayla alakalı olarak yeni şartların da getirilmesi planlanıyor...

Son on sene içerisinde herhangi bir işlem yapılmayan hesaplarla alakalı olarak neredeyse tüm bankalar duyuruda bulundu ve birer liste yayınlandı. Buna göre ise sadece geçtiğimiz on senede bir milyon kırk dört bin hesabın hiçbir aktivitesi olmadığı tespit edildi. Buradan aktarılar paralar ise toplamda iki yüz on yedi milyon liraydı...

Bankalarda unutulan bu paralar yatırım ya da mevduat hesabı fark etmeksizin TMSF'ye yatırılıyor. Şartı ise 15 Mayıs'a kadar hesabın açıldığı bankaya giderek görüşme sağlamak olarak belirlendi. Bankaların duyuru listelerinden kontrol edilebilen hesaplarla alakalı olarak emanet, alacak, katılım fonu ya da mevduat gibi alacakların zaman aşımı on sene olarak belirli.

Rekor kırıldı...

Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesinin koşulu olan bu durumda şahıs belirtilen alacaklarının herhangi birini on sene içerisinde hiçbir koşulda harcamaz ya da herhangi bir hareketlilik yapmazsa o zaman paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na sevk ediliyor. Ancak her sene sevk edilen paralar yarım milyonu bile geçebiliyor. 
Bu sene 2011'in rekoru kırıldı bile. 2011 senesinde TMSF'ye sevk edilen para miktarı 1 milyon 185 bin liraydı. 2011-2020 döneminde açılan ancak işlem yapmayan hesap oranı ise 5 milyon 418 bin taneydi. Bu sene ise açılıp hesap görmeyen hesap sayısı 1 milyon 44 bin, aktarılan para ise  217 milyon lira oldu.

Yasaya eklemenin yolu açılıyor

Ancak hak sahipleri haklarını talep ederlerse  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile zaman aşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen emanet veya alacaklarını iade edecek. Bu sayede de mülkiyet hakkı güvence altına alınacak.

Diğer bir değişiklik ise 'Hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı' maddesine bildirim koşulu getirilecek ve yatırım hesapları için de Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen  ve işlen yapılmasa bile mülkiyet hakkı ve sermaye piyasalarının ana şartı olan uzun süreli yatırım nedeniyle hak sahipleri talep ederlerse bu sevk edilen parayı iade alabilecek.

İlgili Haberler