Bankalarda yeni dönem başlıyor! Kredi ödemeleri artık..

Bankalarda yeni dönem başlıyor! Kredi ödemeleri artık..

Bankalar için yeni bir dönem başlamak üzere. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, paydaşlarını topladı. Edinilen bilgilere göre ise artık kredi ödemelerinde şu değişiklik söz konusu olacak...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ekonomi Reformları Eylem Planı ile alakalı olarak yeni düzenlemeler getirecek. Gelecek olan bu yeni düzenlemelerin ise finans sektörüne büyük katkıları olması bekleniyor. 

Tüm süreçler için yeni planlar...

Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda yer aldığı öğrenilene göre bankacılık sektörü aktif kalitenin artması için tüm eylemleri bir bütün olarak değerlendiriyor. Sektörün temsilcilerinin de belirttiğine göre, BDDK’nın paydaşların da desteği ile beraber kredi tahsisi ile başlayan ve sorunlu alacak haline kadar dönüşen sürecin tüm bir yaşam döngüsünde ortaya çıkan ve çıkabilecek olan yapısal sorunlara eğilecekler. Buna göre ise mevzuatta da süreçte de iyileşme çalışmaları planlanıyor. Ekonomi Reformları Eylem Planı'nın temel amacı ise BDDK'nın açıklamasına göre bankacılıkta teminata dayalı kredi tahsisi, nakit akımları, projeye ve risklilik değerlendirmesine dayalı kredilendirmeye geçiş olacak...

Erken teşhis sistemi ile kredilerde...

Kredilerle alakalı olarak da önemli bir gelişmeye imza atılacak. Kaynakların belirttiğine göre erken uyarı göstergeleri dahil olacak ve kredilerde baş gösterebilecek olası ödeme sıkıntıları da erkenden tespit edilecek. Buna göre ise vaktinde müdahale edilerek sorunlu alacaklar için yeni akımların önüne geçilmesi hedeflenecek...

Şirketlere destek için bir adım atılacak...
Diğer yandan sürdürülebilme şansı bulunan ve istihdam ile katma değer sağlayan şirketlerin devamlılığı adına eğer finansal anlamda yeniden yapılandırma yetersiz kalırsa bu durumda rehabilitasyon ve operasyonel yeniden yapılandırma devreye girmesi gerekecek. 

BDDK da düzenlemeleri arasında bu ihtiyaçların tespit ve etkin şekilde çözümün uygulanması için bankaların birim ve fonksiyonları oluşturması bekleniyor.  Kaynakların belirttiğine göre birden fazla bankayı alakadar eden ya da bankanın kendi içerisinde çözemediği kredilerin rehabilitasyonu için Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının devreye gireceğini ve planın bu kapsamda olacağını belirtti.