Bankaların vereceği Krediler İçin Yeni Döneme Girildi

Bankaların vereceği Krediler İçin Yeni Döneme Girildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık kredileri hakkındaki yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Tanımı artık tamamen değişti, kredi çekecek olanlar dikkatli olsun. Resmi gazetede yayınlandı..

Resmi gazetede bugün yürürlüğe giren Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'de yaptığı değişikliklere göre artık bankaların finansal teminatların dikkate alınmasıyla ilgili asgari şartlarda düzenleme yapıldı. 

Tanımı tamamen kaldırıldı ve değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gerçekleştirdiği değişikliklere göre artık bankalar, risk ağırlıklı tutar ve beklenen kayıp hesaplanması için kullandıkları kredi riskinde azaltma teknikleri için usul ve esasları düzenleyen tebliğde farklı bir yola gidecek. Buna göre de artık borçlu olan ya da borçlunun bir risk grubuna dahil olarak ihraç edilen menkul kıymetler teminat olarak alınmayacak. Borçlunun ihraç ettiği ve yönetmelikteki koşulları sağlayan teminatlı menkul kıymetler repo işlemlerine karşın teminat olarak sunulabilecek.

Terim değişti

Yapılan bu değişikliğin öncesinde repo işlemlerinde yalnızca ipotek teminatlı olan menkul kıymetler teminat olarak sunulabiliyordu.  Bugün yürürlüğe giren düzenlemeye bakıldığında yönetmelik içerisinde yer alan  "ipotek teminatlı menkul kıymet" teriminin tanımının olmadığı görüldü. Bu tanım yerine "teminatlı menkul kıymet" tanımı yürürlükte yer aldı.

Yeni madde yönetmeliğe eklendi

Diğer yandan yönetmelikte yer alan riskler için standart yaklaşım kapsamında sınıflandırılması kısmında  "teminatlı menkul kıymetler" ile alakalı yeni bir madde de yer aldı. Maruz kalınmış olan riskin teminatlı menkul kıymetler sınıfına alınması için varlık havuzunun merkez bankasında, merkezi yönetimde, kamu kuruluşu veya  çok taraflı kalkınma bankaları veya bunlarca garanti edilen alacakların oluşturması şart koşulacak.

Diğer yandan alacak eğer ikamet ile ticari olarak gayrimenkul ipoteği kapsamında teminatlandırılmışsa, teminatlı menkul kıymet ihracının yüzde 15'i kadarını aşmaması şart koşularak yüzde elli ya da yüzde elliden daha az bir risk oluşturan bankalardan veya aracı kurumlardan olan veya bunlarca garanti edilen alacaklar da bu sınıfa içerisine girebilecek.

En Yeniler