Av.Mustafa Mıhcı

Av.Mustafa Mıhcı

CEZA AVUKATI VE İŞLEVİ

Ceza soruşturması veya yargısı, suçun işlenilmesinden sonra başlayan bir faaliyettir. Ceza yargılamasında hem mağdur hem sanık açısından başarılı ve lehlerine sonuçlar ulaşılabilmesi için başarılı etkin güçlerden bir tanesi de avukattır. Zira her konunun uzmanı bulunduğu gibi ceza davalarının uzmanı da ceza avukatıdır. Ayrıca ceza avukatı ve işlevi düşünüldüğünde sayısız şekilde ifade edilebilinmektedir. Bu nedenle ceza davaları ile ilgili hukuki sorunların en başarılı şekilde incelenilerek sonuçlandırılabilmesi için ceza avukatından yardım alınması en işlevsel yoldur.  

 

Suç şüphesi altında olan herkes, yani söz konusu suçla ilgili ilk ifadenizin alındığı karakoldaki andan itibaren bir ceza avukatından yardım almaya başlanılabilinmektedir. Ayrıca özgürlük en değerli hazinedir, bunu kaybetmeden anlamak için başarılı, bilgili ve tecrübeli bir ceza avukatına ya da bu konuda faaliyet gösteren hukuk bürosuna danışmak hukuki sorunuzu lehinize ve başarılı sonuçlar almasına yardımcı olabilecektir.  

 

Ancak insanlar genellikle ellerine bir mahkeme kâğıdı geldiğinde, havaalanı, otobüs terminali ve otel vb. yerlerdeki kayıtlarda yakalama kararının olduğunu gördüğünde bir ceza avukatına ihtiyaç duyduğunu anlamaktadır. Ya da bazen kişiler zaten suçsuz olduğu ve lehine çıkacağı düşüncesi ile ceza avukatına başvurmayıp davalarını kendileri takip etmektedirler. Elbette kişilerin ya da kurumların kişinin on sekiz yaşından küçük olması ve ağır ceza mahkemesine giren suçlarla ilgili devletin atadığı zorunlu avukatlar haricinde kendisinin davalarını takip etme hakkı mevcuttur. Ancak zaten zorlu bir psikolojik süreç geçiren kişinin özgürlük ile bedelini ödeyeceği bir davada sağlıklı kararlar alıp uygulayabilmesi adeta imkânsızdır. Bu nedenle başarılı, bilgili ve tecrübeli bir ceza avukatından yardım alınması, davanızın lehinize sonuçlanmasını sağlayabilmektedir.  

 

Ceza avukatı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ceza hukuku mevzuatları hakkında bilgiye ve yeterliliğe sahip hukuk kişisidir. Ceza hukuku başlı başına çok katmanlı bir hukuk dalıdır. Bu nedenle ceza avukatları da bu katmanlı yapıyı iyi analiz etmek zorundadır. Ayrıca sürekli değişen kanunların, mahkeme kararlarının ve Yargıtay kararlarının da takip edilmesi gerekmektedir.  

 

Bunun yanında ceza avukatlarının herhangi bir saat ile ilgili bir mesai dilimi olmamakta ve sürekli olarak yoğun emek sarf etmeleri gerekmektedir. Ayrıca ceza davaları kişilerin hürriyetleri ile ilgili olduğundan ve sabıka kayıtları oluşmasına mahal verdiğinden ceza avukatları oldukça stres altında bırakılmakta ve işlerini bu stresli ortam içerisinde gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.  

 

Ceza avukatları, tarafların ceza evlerindeki yakınlarını görmek istemeleri halinde gerçekleştirilen işlemler sırasında da  zorluk yaşamaktadır. Her ne kadar prosedürler ve görüşme tarihleri önceden belirli de olsa, başta cezaevlerine ulaşım olmak üzere birçok sıkıntı ile karşılaşılmaktadır.  

 

Ayrıca sanığın ya da şüphelinin her ne kadar suçu bulunsa da herkes kendisini savunma hakkına sahiptir. Ancak öyle durumlar la karşılaşılmaktadır ki, toplum zaten suçlu olan kişileri daha da suçun ve cezanın içerisine itmekte ve daha da suçlu ilan etmektedir. Unutulmamalıdır ki cezasını çekecek olan bir kişinin daha da fazla cezalandırılması çabası, insanlığa aykırı işlemlerdendir. Bu açıdan ceza avukatının bu kişileri savunma hakkını sekteye uğratmakta oldukça yanlış bir tutumdur. Ancak ne yazık ki hayatın içerisinde sıklıkla ceza avukatının maruz kaldığı durumlardan bir tanesidir.   

  

Ceza Avukatlarının Yaptığı İşler

 

Ceza avukatının yargılamadaki işlevi hakkında bilgi vermeden önce ceza avukatının temel işlevi, mesleğini en iyi şekilde gerçekleştirmektedir. Bunun yanında ceza avukatı ve işlevi hakkında verilecek olan bilgiyi de basamaklandırmak gerekirse bunlar şunlardır; 

 

  • Ceza avukatı hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında hem mağdur hem şüpheli ya da sanık hakkında hak ve menfaatleri doğrultusunda işlemler yapması gerekmektedir.  

 

  • Müvekkilinin en iyi şekilde savunmasını yaparak davanın lehine sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır. 

 

  • Suç duyurularında bulunarak sanığın cezalandırılması işlemlerini gerçekleştirmektedir.  

 

  • Ceza avukatı, müvekkilinin lehine olan delillerin tespiti için ayrıntılı düşünerek gereken her türlü işlemi gerçekleştirmektedir.  

 

  • Ceza avukatı haksız bir tutuklama ya da yakalamaya karşı süresinde itirazlarını sunarak kimsenin mağdur olmamasını sağlamaya çalışmaktadır.  

 

  • Ceza avukatının görevi suçluyu suçlu göstermek değil, tam anlamıyla gerçeği aydınlatma çabasıdır. Ayrıca herkes için adli ve yerinde yasaların uygulanmasını sağlama işlevi de mevcuttur.  

 

  • Ceza avukatları, müvekkilini dosya hakkında bilgilendirmek ve ikna etmek ve diğer yandan da davanın kamu açısından en sağlıklı biçimde yürümesini sağlamaları gerekmektedir. Zira taraflar zaten olabildiğince streslidir. Bu streste kimi zaman davanın süreçlerini daha da zorlaştırmaktadır. 

 

Ceza avukatı ve işlevi yukarıda kısaca belirtilmiştir. Bu değerlendirmeleri okuduğunuzda sizin de ceza avukatına ihtiyacınız olduğunuzu fark ettiğinizde, iyi bir ceza avukatıyla çalışarak çözüme gitmenizde fayda vardır.

 kaynak: https://www.mihcihukuk.com/ceza-hukuku/

Önceki ve Sonraki Yazılar