Çok Yüksek Kredi Borcu Olanları İlgilendiren Yeni Düzenleme Geldi

Çok Yüksek Kredi Borcu Olanları İlgilendiren Yeni Düzenleme Geldi

Gün geçmiyor ki yeni bir prim veya kredi düzenlemesi haberi gelmesin. Kredi Borçlarıyla ilgili yeni düzenleme geldi..

Yeni gelen düzenlemelere göre artık firmalar, 15 milyon dolar üzerindeki kredileri aylık olarak TCMB’ye bildirmek zorunda. Önceki uygulamalarda firmalar, kredileri son iş gününde bildirmekteydi. Resmi gazetenin yayınladığı düzenlemelere göre merkez bankası döviz pozisyonunu etkileyen işlemler, TCMB tarafından izlenebilecek. Ayrıca şüpheli görülen işlemlere ilişkin usul ve                esaslar hakkında da birçok değişiklik yapılmış durumda.

 

Yapılan Çeşitli Değişiklikler

 

Önceki uygulamalara göre bildirim yükümlülüğü olan firmalar, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren denetim sözleşmesi yapmalıydı. Artık büyükşehir belediyeleri gibi resmi kurumlara bağımsız denetim uygulanmayacağı kararı yürürlükten kaldırıldı. Firmalar, yapacakları bildirimi finansal raporlama çerçevesine göre yapılandırmalı.

Özel hesap dönemi uygulayan firmalar ise, yapacakları bildirimleri yine finansal raporlama çerçevesinde gerekli yerlere sunmalı fakat sunum özel hesap dönemi uygulayan firmalar, sunum yaparken yapılan sunumun yılına dair üçer aylık dönemlerde aylık hesapların birbirleri ile bağlantılı olduğunu kabul etmeliydi. 

Eski uygulamaya göre üçüncü ayın son günlerine kadar tamamlanması istenen bu işlem, artık yeni uygulamanın gelmesi ile birlikte kalkmış durumda. Ayrıca yönetmelikte yer alan yedinci ve sekizinci maddelerde de küçük değişikliklere gidildi. Bu maddelerde yer alan çapraz kontrol yükümlülüğü de yeni uygulama ile birlikte tamamen kalkmış oldu. Son olarak yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde yer alan risk veri takip sistemi kullanıcıları arasından yeni denetçiler çıkarıldı. Denetçiler, firmaların sisteme hangi saatlerde nasıl giriş yaptığını kontrol etmekle yükümlü.

İlgili Haberler