Ehliyet Almak Zorlaşıyor! Artık ehliyet alamayacaklar çünkü..

Ehliyet Almak Zorlaşıyor! Artık ehliyet alamayacaklar çünkü..

Ehliyet almak artık eskisi kadar basit olmayacak. Ehliyet almak için özellikle değişen bu şartlar, çoğu kişinin elenmesine yol açacak. Siz de aynı grupta olabilirsiniz. Peki kimler ehliyet alamayacak?

Ehliyet alacaklar ya da ehliyetine el konanlar dikkat etsin. Sürücülerde aranan sağlıkla ilgili yönetmelikte büyük değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklere göre daha öncesinde ehliyetine el konan bazı kalp ve damar hastalığı olan kişiler tekrar başvuru için doktora danışarak ehliyetlerine kavuşabilecek. Ancak IQ düzeyi 79 ve altı olan zeka geriliği yaşayan kişiler, duygu ya da heyecanı düşünceyi bozan sürekli bir hastalığı olan kişiler ve bunama sorunu olanlar ehliyet alamayacaklar.

Diğer yandan uyku sorunu yaşayanlara da sürücü belgesi verilmesinin önüne geçiliyor. Ağır derece obstrüktif uyku apnesi gibi bir sorunu olanlar ya da orta seviye apne ve gündüzleri uyuklama halinde olanlar tedavi olmadan ehliyet alamayacaklar. 

Ruhsal sıkıntılar yaşayanlar için...

Karar resmi gazetede yayınlandı. Ehliyet almak için pek çok sağlık şartında değişikliğe gidildi. "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında sürücü adaylarının görme bozuklukları, organ yetmezliği ya da ruhsal sorunlar yaşamış ya da yaşıyor olmaları ile alakalı yeni şartlar getirildi. Ruh hastalığı için doğumsa ya da hastalık fark etmeksizin travma ya da beyin sinir ameliyatı ile bağlantılı olarak ağır seviyedeki akıl hastaları, zeka geriliği ya da demans ile yaşlılıkla bağlantılı davranış bozukluğu yaşayan kişiler hekimler tarafından değerlendirilecek.

Muhakeme yeteneğinde sorun olanlar, davranış ve uyumu açık şekilde bozacak seviyede kişilik bozukluğu yaşayanlar, dürtülerini kontrol etmekte zorlananlar ve ağır seviyede davranış bozukluğu olanlar da hekim tarafından değerlendirilecek olan gruptalar.

Kaşe ve imza detayı

Muayeneler için ise Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı aile sağlığı merkezleri ve sağlık tesislerinde ya da Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırmış olduğu özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan tabip veya uzman tabiplere gidilecek, bu tabipler de sağlık raporu düzenleyecekler. Raporda ise tabip kişinin imzası ve kaşesi de mutlaka olacak.

İlgili Haberler