Vergi borçlarına yeni düzenleme geldi. Resmi gazetede yayınlandı

Hak sahiplerinin vadesi geçmiş vergi borçları, ödemenin tamamı beklenilmeksizin, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden olan alacaklarından mahsup edilebilecek

Vergi borçlarına yeni düzenleme geldi. Resmi gazetede yayınlandı
Yayınlanma Tarihi : 05 Mart 2022 23:24

 Vergi borçlarıyla ilgili hükümet yeni bir düzenlemeye gitti. Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından alınan karar özellikle vadesi geçmiş vergi borçlarını ilgilendiriyor.

Bakanlık tarafından alınan yeni karar Resmi gazetede yayınlanarak resmen yürürlüğe de girmiş oldu.

Öte yandan Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haberde Vergi borçlarına ilişkin düzenlemenin ayrıntılarına da yer verildi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığının ödeme belgelerinde vadesi geçmiş vergi borçları ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hak sahibine ait hak edişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme gerçekleştirilebilecek.

Bu kapsamdaki ödemelere ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek. Bakanlık ayrıca tebliğ kapsamındaki işlemlerde kamu idareleri ve ödeme türleri itibarıyla farklı uygulamalar belirlemeye yetkili olacak.

Uygulama ile hem kamu alacağı hızlı bir şekilde mahsuben tahsil edilmiş olacak hem de hak sahiplerinin, ödemelerin tamamını beklemelerinden kaynaklanan gecikme nedeniyle, verginin zamanında ödenmemesinden kaynaklı olarak faiz gibi yükler altına girmeleri ve vergi borcu nedeniyle kamu ihalelerine katılamamaları gibi mağduriyetleri önlenmiş olacak.

Kaynak:Haber Kaynağı