Vergi ve harçlar ile cezalarına görülmemiş zam geliyor

2022 yılında tepeden tırnağa her şeye zam gelirken Vergi ve harçlar ile cezalarına da rekor zam geliyor...

Vergi ve harçlar ile cezalarına görülmemiş zam geliyor
Yayınlanma Tarihi : 04 Aralık 2021 16:54

Ekonomist Sabri Arpaç '2022 Yılı vergi ve harçlar ile vergi cezalarına rekor zam geliyor' iddiasında bulundu. 

CHP'ye yakınlığıyla bilinen  Gerçek Gündem haber sitesinde yazılarıyla yer alan Ekonomist Sabri Arpaç 2022 yılında beklenen zamları açıkladı. Tepeden tırnağa Türkiye'de her şeyin fiyatı zamlanırken vatandaşların belini bükecek yeni zamların beklendiği belirtiliyor.

Gerçek Gündem'de dikkat çeken bir köşe yazısı yayınlayan Ekonomist Sabri Arpaç  "vergi, harç ve cezaları yanında tapu kadastro, mahkeme, noter, pasaport, yargılama, ehliyet ve benzeri bütün harçlar yüzde 36,20 oranında zamlanacak" diyerek beklenen zamlarla ilgili bilgiler verdi.. 

Ekonomist Ekonomist Sabri Arpaç ayrıca bu yazısında gerçek enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğunu da öne sürdü.

Ekonomist Sabri Arpaç'ın Gerçek Gündem'de yayınlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

2022 Yılı vergi ve harçlar ile vergi cezalarına rekor zam geliyor. Ekim sonu enflasyonu yüzde 19,98 olarak açıklandı. Gerçek enflasyonu ise en halkımızın günlük yaşamında yüzde 50’nin üstünde yaşadığı bilinmektedir. 2021 yılı için yüzde 9,11 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı 2022 yılı için 4 katına çıkartılarak yüzde 36,20 olarak uygulanacak. Halkımızın deyimi ile; “alacağına şahin vereceğine karga.’’ Yani Devlet alacaklarına yüzde 36.20 zam yapacak, ama enflasyonu yüzde 19.98 hesaplayacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?


Yeniden değerleme 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre tespit edilerek uygulanmaktadır. Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete ile ilan edilmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 27.11.2021 tarih ve 31672 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 2022 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak uygulanacak.
 
HANGİ VERGİLER ARTACAK?


Yayınlanan yeniden değerleme oranı Devletin vergi, harç ve cezaları yanında birçok ekonomik değeri için de yüzde 36,20 oranında uygulanacak. Yani halka zam olarak yansıyacak.

2021 yılı için yeniden değerleme oranı 9,11 olarak uygulanmıştı. Buna göre; tapu kadastro, mahkeme, noter, pasaport, yargılama, ehliyet ve benzeri bütün harçlara yüzde 36,20 oranında zamlanacaktır.

BU ORAN HANGİ VERGİLER İÇİN KULLANILIYOR?


2021 yılında uygulanan yeniden değerleme oranı aşağıda sayılan vergi, resim, harç ve vergi cezaları ile birçok Devlet gelirine yüzde 36,20 artırılarak uygulanacak. Yani 100 lira olan bir değer 136 lira 20 kuruş olacaktır. Enflasyonun yüzde 19,98 olarak açıklandığı aynı dönemde Devletin bir önceki yıla göre 4 katı, açıklanan enflasyonun 2 katı oranında açıklanması gerçek enflasyonun yüzde 50’nin de üstünde olduğunu bize net olarak açıklamaktadır.

Yeniden değerleme oranı aşağıda bir kısmını aldığımız vergi, resim, harç ve para cezaları ile birçok Devlet gelirine uygulanacaktır.

Bunlar; pasaport, ehliyet, trafik para cezaları, cep telefonu IMEI kayıt harcı, motorlu taşıt vergileri, tapu ve kadastro harçları, yargı harçları, noter harçları, gemi ve gemi sicili harçları, damga vergisi, emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, özel tüketim vergisi, defter tutma hadleri usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, cezaların en alt ve en üst hadleri gelir vergisi, ve kurumlar vergisindeki parasal değerler, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir ücretleri ve sayamadığımız daha nice değerler yüzde 36,20 oranında artacaktır.

Kaynak: Gerçek Gündem