Fransızca Çevirinin Önemi, Zorlukları ve İhtiyaç Duyulduğu Ala

Fransızca Çevirinin Önemi, Zorlukları ve İhtiyaç Duyulduğu Ala

Özellikle, 18. Yüzyıla düşünsel hareketleri ile damgasını vuran Fransa, dünyaya egemen bir kültür ihracatının yanı sıra, dili ile de oldukça önemli roller üstlenmektedir.

Pek çok düşünsel akımın, Fransa kökenli olması nedeniyle özellikle sosyal bilimler ve sanat alanında oldukça etkili olan Fransızca, dünya genelindeki eğitim kurumlarının en çok öğrettiği ikinci dildir. Bununla birlikte, 33 ülkede resmi dil olarak kullanılan Fransızca, herhangi bir tercümeye ihtiyaç duyulmadan pek çok kaynağa ulaşılmasını sağlayan bir dildir. Fransızca iş ve eğitim hayatlarının vazgeçilmezi, entelektüel birikimin en önemli unsuru olarak dünya dilleri arasındaki yerini almaktadır. Aynı zamanda pek çok meslekte uzmanlık kazanabilmek için gerekli olan Fransızca, Latince ailesinden gelen bir dildir.

Fransızca çeviri özelinde örnekleyeceğimiz gibi, tüm çevirilerde dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Çeviri sürecinin olmazsa olmaz ilk şartı iki dile ve iki dilin kültürüne hakimiyettir. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, tercümelerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus; birbiri arasında aktarım yapılacak sözlü ya da yazılı metinlerdeki anlamları, herhangi bir aksaklığa, anlam kaymasına ya da anlam kaybına uğratmadan gerçekleştirilmesidir. Bu da oldukça güçlü bir ön hazırlık, bilgi birikimi, tercüme deneyimi gerektirmektedir. Çevirisi yapılacak metnin alanında uzman tercümanlar tarafından yapılması çok önemlidir. Teknik bilgiler, mesleki terminoloji kendi içerisinde de farklı bir dil olarak adlandırılmalıdır.  

Geniş coğrafyalarda kullanılan Fransızca, bu nedenden ötürü çeşitli lehçelere ayrılmıştır. Tercümesi yapılacak Fransızca sözlü ya da yazılı kaynakların birbirinden farklı kullanımlara sahip olması, Fransızcanın zorlu yollarından biridir. Bir diğer taraftan, yine pek çok tercüme sürecinde yer alan güçlükler, Fransızca tercümelerde de sık rastlanmaktadır. Fransız kültürüne ait herhangi bir ayrıntı, Türkçeye oldukça güç bir şekilde aktarılmaktadır. Yine sözlü ya da yazılı kaynaklarda yer alan deyimler, halk deyişleri, kültürel öğeler, kelime oyunları, mizahi unsurlar çeviri sürecini sekteye uğratan ayrıntılardır. Bir dilin kültürünü, özünü yansıtan her kelime, hedef dile ulaşmakta güçlükler çekmektedir. Türkçe Fransızca çeviri, bilhassa kültürel, edebi, teknik, entelektüel bilgi birikimi gerektirmektedir.

Küreselleşen ekonomi ile birlikte, diğer ülkelerle ve kültürleriyle etkileşim haline girdiğimiz bu yeni düzende, dillerin oldukça büyük bir önemi mevcuttur. Çalışma alanlarına göre kaynak dil de değişmektedir. Örneğin Otomotiv sektörünün lider dili Almanca iken sosyal disiplinlerin, entelektüel birikimlerin, düşünsel akımların dili Fransızcadır. Tüm bu özel alanların yanı sıra, Fransa’nın sahip olduğu alt yapıyla birlikte pek çok iş sahaları da oluşmuştur. Bu süreçlerin sonucunda ekonomi, ithalat ve ihracat, bilimsel çalışmalar, düşünce akımları, teknik bilgiler gibi hususlarda Fransızca tercümeler büyük önem arz etmektedir. Özellikle 18. Yüzyıla damgasını vuran pek çok düşünce akımı Fransa’dan çıkmış, buna bağlı olarak iki dil arasındaki etkileşimi tercümeler sağlamıştır.

Hemen her dilde, tercüme sözcüğü tek bir anlamı ifade etse de, aslında yöntemsel ve eğitimsel olarak sözlü tercüme ile yazılı tercüme birbirinden ayrışmaktadır. Yine Fransızca Türkçe çeviri yapmak isteyen çevirmenler, bu iki alandan hangisine yoğunlaşacağına dair karar vermesi oldukça önemlidir. Bu ayrımın hemen ardından yine; hukuk, tıp, sosyal bilimler, iletişim, edebiyat, finans gibi birbirinden farklı disiplinler arasında uzmanlaşmayı seçebilen Fransızca tercümanlar, güçlü bir hafızaya sahip olmalıdır. Akıcı konuşma ya da aktarma özelliğine sahip olması gereken tercümanlar, iki dilin ve kültürün hakimiyetinin yanı sıra iyi aktarım yapabilme yetisine de sahip olmalıdır. Çeşitli konular hakkında sahip olduğu, güncel olaylardan ve gelişmelerden elde ettiği bilgiler tercümanın daima işine yarayacaktır. Kültürel ve entelektüel birikim bir tercümanın sahip olması gereken özellikler arasında bulunmaktadır.