İmplant Diş Tekniğinde Devrim: All-on-4!

İmplant Diş Tekniğinde Devrim: All-on-4!

Ağzında dişi kalmayan hastalar için uygulanan sabit protez diş yapımında, son zamanlarda "All-On-4" adlı yeni implant tekniği ön plana çıkmaya başladı.

Ağzında dişi kalmayan hastalar için uygulanan sabit protez diş yapımında, son zamanlarda "All-On-4" adlı yeni implant tekniği ön plana çıkmaya başladı.

All-On-4 tekniği hakkında bilgi veren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sercan Küçükkurt, "All-On-4 implant tekniği, hiç dişe sahip olmayan hastalarda ön bölgeye iki adet düz ve arka bölgeye iki adet eğimli olarak yerleştirilen dört adet dental implant uygulanmasıdır. Uygun hastalarda, normal şartlarda implantların iyileşmesi için gereken 3 ay dişsiz bekleme zorunluluğu ortadan kaldırılarak yerleştirilen implantlar üzerine aynı gün diş protezinin sabitlenmesini sağlayan bir yöntemdir. Aynı gün diş protezi yapılmaya uygun olmayan az sayıdaki vakalarda ise standart süreç takip edilerek protezler 3 ay sonra sabit olarak yapılır" dedi.

Bu tedavi yönteminin uygulanabilmesi için hastalarda belirli kriterlerin arandığını belirten Küçükkurt, "All-On-4 tekniği ile dental implant yerleştirilmesi, dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip hiçbir dişi olmayan tüm hastalara uygulanabilir. Diğer tekniklerden farklı olarak hastanın yalnızca çenelerinin ön bölgelerinde yeterli kemik hacmi bulunması bu tekniğin uygulanması için yeterlidir" diye konuştu.

"Sabit diş protezleri 3 ay içinde yapılıyor"

All-On-4 tedavi sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Küçükkurt sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"All-On-4 tedavisi planlanan hastalara öncelikle detaylı bir ağız içi ve röntgen muayenesi yapılması gerekmektedir. Bu süreçte özellikle üç boyutlu bilgisayarlı çene tomografisi üzerinde ölçümler yapılarak hastanın mevcut kemik hacmine uygun bir planlama yapılır.

All-On-4 prosedürü cerrahi ve diş protezi işlemleri olarak iki aşamadan oluşuyor. Tedavi günü hastaya planlamaya uygun şekilde 4 adet dental implant yerleştirilir. Bu işlemin hasta açısından standart implant uygulamalarından bir farkı yoktur. Daha sonra hasta açısından medikal şartlar müsait ise aynı gün geçici sabit diş protezi, dental implantların üstüne uygulanır. Aynı gün sabit geçici protez yapılmasına uygun olmayan hastalara geçici olarak hareketli damaklar uygulanır. Her iki koşulda ise 3 ay sonra hastaya daimi sabit diş protezleri yapılıyor."

All-On-4 işleminin lokal anestezi yöntemiyle hasta koltuğunda rahatlıkla yapılabilen bir prosedür olduğunu söyleyen Küçükkurt, korku düzeyi yüksek hastalarda sedasyon hastanın tüm reflekslerinin ve bilincinin açık olduğu, derinliği kontrollü olarak ayarlanabilen uyku hali (sedasyon) ya da genel anestezi altında da yapılabileceğini ifade etti.

Kaynak:Haber Kaynağı