Kurtulmuş Başkanlık sistemi için yapılması gerekeni açıkladı!

Kurtulmuş Başkanlık sistemi için yapılması gerekeni açıkladı!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ekonomik ve siyasi vaatlerin en kısa sürede yerine getirileceğini söyledi.

Yeni Anayasa konusunda mutabakat aranacağını belirten Kurtulmuş, başkanlık sisteminin reform paketinin unsurlarından biri olacağını ifade etti.
 
ÜÇ BAŞLIK ALTINDA TOPARLIYORUM
 
Abdestimizi tazeledik ve bu abdestimizle yolumuza devam edeceğiz. 1 Kasım, bize 7 Haziran'dan sonra milletin vermiş olduğu çok aç
ık bir çektir; ama sonsuz, limitsiz bir çek değildir. Bundan sonra AK Parti'nin hiçbir mazereti yoktur. Şimdiye kadar yapılması gerekip ama bir türlü yapılamayan işleri çok hızlı bir şekilde tamamlamak mecburiyetindeyiz. Ben bunu üç başlık altında toparlıyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de terörün bütünüyle sona erdirilerek barış ve kardeşliğin sağlanmasıdır. Bu yarım kalmış olan süreci bir an önce tamamlamak mecburiyeti vardır.
 
Sivil, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir Anayasa yapmak Türkiye siyasetinin boynunun borcudur. Yeni Anayasa tek başına değil, ayrıca diğer yasaların; seçim yasası, barajlar, siyasi partiler yasası, Meclis iç tüzüğü gibi bütün antidemokratik yasaların hukuki ve siyasi bir reform ruhuyla yenilenmek mecburiyeti vardır. AK Parti sadece iktidar partisi olmak bakımından değil, aynı zamanda Türkiye'de iki kişiden birinin oyunu almış bir parti olarak Türkiye'de bu süreci yönetecektir, yönlendirecektir ama tek başına oyumuz yetseydi bile bütün geniş toplumsal kesimleri de işin içerisine sokarak bu süreci sürdürmek mecburiyetindeyiz. Ayrıca Türkiye ekonomisinin yapısal değişiklikleri şimdiye kadar yapıldı, yapısal reformlar sağlandı ama şimdi Türkiye üretim devrimini gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Güçlü, kalıcı zenginliğin sağlanabilmesi için Türkiye'nin sağlamış olduğu bu refahın toplumun mağdur kesimlerine, alt kesimlerine, Türkiye'nin özellikle orta direğini güçlü kılacak şekilde bunların yerine getirilmesidir.
 
DOĞRU OLAN MİLLETE GÖTÜRMEK
 
Türkiye fiili olarak aslında başkanlık sistemini deneme sürecine girmiştir. Başkanlık sistemini hiçbir zaman tek başına alıp savunmadık. Başkanlık sistemi Türkiye'de etkin bir yürütmenin önemli unsurlarından birisidir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı layüsel bir makamdır, ama çok fazla yetkileri olan bir makamdır. Başkanlık sistemi ise, yetkileri kadar sorumlulukları da olan, hesap verebilirliği olan bir makamdır ve bir denetim mekanizması da kurulma mecburiyeti olan bir durumdur. Parlamentoda biz bunu konuşsak dahi sonuçta doğru olan bunun millete götürülmesidir ve referandumla bu sonucun ortaya çıkarılmasıdır. Dolayısıyla başkanlık sistemini bir bütün reform paketinin bir parçası olarak görmek lazım.