Maliye Bakanı Ağbal 2017 Bütçe Gider Ve Gelirlerini Açıkladı!

Maliye Bakanı Ağbal 2017 Bütçe Gider Ve Gelirlerini Açıkladı!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017 yılı bütçemizde bütçe giderleri 645.1 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri 587.6 milyar lira, bütçe gelirleri 598.3 milyar lira, vergi gelirleri 511.1 milyar lira, bütçe açığı 46.9 milyar lira, faiz dışı fazla ise...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017 yılı bütçemizde bütçe giderleri 645.1 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri 587.6 milyar lira, bütçe gelirleri 598.3 milyar lira, vergi gelirleri 511.1 milyar lira, bütçe açığı 46.9 milyar lira, faiz dışı fazla ise 10.6 milyar lira olarak öngördük" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Ocak-Eylül 2016 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları, 2016 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yaptığı konuşmada Ağbal, jeopolitik risklerin azalmasını beklediklerini belirterek, "Turizm sektörü 2016 yılında özellikle dışsal faktörler nedeniyle önemli ölçüde zayıflama gösterse de önümüzdeki yıldan itibaren turizm sektöründe hızlı bir toparlanmayı bekliyoruz. Program döneminde özellikle özel sektör yatırım ve tasarım programlarındaki artışın da büyümeye önemli katkı vermesini umuyoruz. Ayrıca bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlarla önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız reformlar yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı desteklemek suretiyle potansiyel büyüme oranımızı yukarıya çekecektir. 2017- 2019 döneminde uygulayacağımız maliye politikası, büyüme oranımızı yukarı çekecek önemli bir faktör olacaktır. Bu dönemde bir yandan özel sektör yatırımlarına kaldıraç oluşturacak kamu yatırımlarına, üretimi ve ihracatı destekleyecek teşvik ve yardımlara, işletmelerin finansal erişimine katkı sağlayacak desteklere, diğer yandan ise Ar-Ge, inovasyon ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine daha fazla kaynak ayırmak suretiyle büyüme dostu bir maliye politikası çerçevesini bu dönemde uygulayacağız. Bu dönemde mali disiplini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. 2017 yılında yüzde 1.7 olacak genel devlet açığının milli gelire oranını program dönemi sonunda yüzde 1'e düşürmeyi hedefliyoruz. 2016 yıl sonunda yüzde 32.8 oranında gerçekleşmesini beklediğimiz AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranını 2017 yıl sonunda yüzde 31.9'a, 2019 sonunda ise yüzde 29.9'a düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"2017 YILI BÜTÇEMİZDE BÜTÇE AÇIĞI 46.9 MİLYAR LİRA, FAİZ DIŞI FAZLA İSE 10.6 MİLYAR LİRA OLARAK ÖNGÖRDÜK"

TBMM'ye sevk edilecek 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında bilgi veren Ağbal, "2017 yılı bütçesi AK Parti hükümetleri tarafından hazırlanan 15'inci bütçedir. Bu çok partili siyasi hayatımız döneminde hiçbir iktidara nasip olmamış rekor niteliğinde bir başarıdır. Bu başarı bugüne kadar sürekli olarak bizleri destekleyen, bizlere güvenen aziz milletimizin sayesinde olmuştur. Bu vesileyle milletimize bize gösterdiği itimattan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. 2017 bütçemizi ülkemizin Orta Vadeli Program'da açıklamış olduğumuz ekonomik, mali ve sosyal hedeflere uyumlu bir şekilde hazırladık. 2017 ve takip eden yıllarda mali disiplinden asla taviz vermeden kamu maliyesi alanında elde ettiğimiz kazanımları korumayı hedefliyoruz. Bu çerçevede 2017 yılı bütçemizde bütçe giderleri 645.1 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri 587.6 milyar lira, bütçe gelirleri 598.3 milyar lira, vergi gelirleri 511.1 milyar lira, bütçe açığı 46.9 milyar lira, faiz dışı fazla ise 10.6 milyar lira olarak öngördük. Bu hedefler çerçevesinde 2017 yılında bütçe açığımızın milli gelire oranını yüzde 1.9 olarak öngörüyoruz. 2017 yılı bütçemiz bundan önceki 14 yılda olduğu gibi vatandaşlarımızın refahını arttıran, ihtiyaç duydukları hizmetleri karşılayan ve faize değil kamu hizmetlerine kaynak ayıran bir bütçe olma özelliğini taşımaktadır. Bütçe giderleri içerisinde faiz giderlerinde meydana gelen azalmaya özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Son 14 yılda bütçeden faiz ödemelerine ayrılan kaynağı sürekli bir şekilde düşürdük. 2002 yılında bütçe giderlerimizin yüzde 43'ü faiz harcamalarına gidiyordu, 2017 yılında bu oranı yüzde 8.9'a düşürdük. Benzer şekilde 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faize giderken, 2017 yılında sadece toplanan 100 liralık verginin 11 lirası faiz harcamalarına gitmektedir. Geriye kalan kısmı ise eğitime, sağlığa, yatırıma, tarıma, sosyal yardımlara kısaca halkımızın refahı için harcıyoruz" açıklamasında bulundu.

"2016 YILINDA BÜTÇEDEN YATIRIMA AYIRDIĞIMIZ 60 MİLYAR LİRA KAYNAĞI, 2017 YILINDA 78 MİLYAR LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

"2017 yılı bütçemizin en önemli önceliği ve özelliği büyümeyi esas alan bir bütçe olmasıdır" diyen Ağbal, "Bu çerçevede 2017 yılı bütçesi gerek artan kamu yatırımları, gerekse de reel ekonomiye sağlayacağımız imkan ve desteklerle özel sektör yatırımlarını ve ihracatımızı arttırmayı amaçlıyoruz. Bütçemizden ayıracağımız kaynaklarla Ar-Ge ve inovasyonu güçlü bir şekilde destekleyerek ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini de arttırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında özel sektörün maliyetlerini aşağı çekecek, destek ve teşvik unsurlarını da devam ettiriyoruz, arttırıyoruz. 2017 yılında özel sektör yatırımlarına kaldıraç etkisi sağlayacak temel kamu yatırımlarına önemli miktarda kaynak ayırdık. Geçen yıla göre yatırım ödeneklerini yüzde 30 oranında arttırıyoruz. Böylece 2016 yılında bütçeden yatırıma ayırdığımız 60 milyar lira kaynağı, 2017 yılında 78 milyar liraya çıkarıyoruz. Yatırımlara daha fazla kaynak ayırmak politikamıza program döneminde de devam edeceğiz. Kamu yatırımları içerisinde en yüksek payı 22.1 milyar lira ile ulaştırma sektörüne ayırıyoruz. Eğitim alanındaki yatırımlar için 13.7 milyar lira, tarım sektöründeki yatırımlar için 10.3 milyar lira, sağlık sektöründeki yatırımlar için ise 7.1 milyar lira kaynak tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

"REEL KESİM DESTEKLERİNİ 2017 YILINDA DA YÜZDE 16 ARTTIRARAK 32.4 MİLYAR LİRA SEVİYESİNE ÇIKARIYORUZ"

Bakan Ağbal, konuşmasına şöyle devam etti:

"2017 bütçesinin yatırım bütçesi olmasının yanı sıra diğer bir özelliği de reel sektör desteklerinin önemli ölçüde arttırıldığı bir bütçe olmasıdır. Reel sektöre verdiğimiz destek ve teşvik unsurlarını arttırarak özel sektör aracılığıyla büyüme stratejimizi devam ettiriyoruz. Geçen yıl iki katına çıkardığımız reel kesim desteklerini 2017 yılında da yüzde 16 arttırarak 32.4 milyar lira seviyesine çıkarıyoruz. Reel kesim destekleri içerisinde en büyük payı istihdam üzerinde de olumlu etkisi olan sosyal güvenlik işveren prim desteklerine veriyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında işletmelerimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi gereken 22 milyar tutarındaki işveren primini devlet bütçesinden karşılıyoruz. Yani işletmelerimizi 22 milyar liralık sosyal güvenlik prim yükünden kurtarmak suretiyle işçilik maliyetlerini azaltıyor, rekabet güçlerini arttırıyoruz. Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızın primlerinde 5 puan indirim yaptık. Böylece esnafımızın ödediği primde 82 lira ile 530 lira arasında indirim sağladık. Bu destek için 2017 yılı bütçemizde 1.5 milyar lira kaynak ayırdık. Ekonomik büyüme politikamızın temelinde özel sektör yatırımlarını önemli bir önceliği oluşturmaktadır. Özel sektör yatırımlarının arttırılması amacıyla başta kurumlar vergisi indirimi olmak üzere çeşitli vergi indirimleri ve vergi istisnaları sağlıyoruz. Bu desteklerin yanında bütçemizden doğrudan veya dolaylı olarak nakit desteklerde veriyoruz. Sosyal güvenlik prim desteği, faiz desteği ve enerji desteği önemli destek unsurlarından bazılarıdır."

Kaynak:Haber Kaynağı

En Yeniler