Mehmet Ali Şahin'den flaş milletvekili yemin metni açıklaması

Mehmet Ali Şahin'den flaş milletvekili yemin metni açıklaması

Mehmet Ali Şahin, TBMM’de milletvekili yeminin tartışılmaya başlandığını açıklayarak, AK Parti olarak yeni anayasayla birlikte yeni yemin metni hazırladıklarını ifade etti.

‘Ya siz eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz?’ diye aklınıza böyle bir soruda gelebilir diyen Şahin, “Aslında eski köye, yeni âdeti 1982 darbe ürünü anayasa getirdi. Bakın Cumhuriyetin ilk anayasası 1924 anayasası. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü. O dönemde meclisten geçmiş anayasanın yemin metnini sizlerle paylaşıyorum; ‘ Vatan ve Milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kaydü şart hâkimiyetine mugayir bir gaye gütmeyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veriyorum.” bu kadar. Demin ben AK Parti olarak metin önerdim ya, o da olabilir bu da olabilir.

Bunda da herhangi bir sorun yok. Ama bakın diğer siyasi partilere, 24. Dönemde meclis başkanlığında sundukları anayasa değişiklik tekliflerinde ki yemine bakın, 82 anayasasının yemin metninden pek farklı değildir. Sadece birkaç yer değişmiştir. Özellikle CHP’nin aşağı yukarı tamamen aynıdır. MHP’nin de yüzde 70 - yüzde 80 aynıdır. O bakımdan bu yeni dönemi mutlaka Türkiye’de ayrımcılığa izin vermeyen, ideoloji dayatmayan sivil bir anlayışla yapılmış, yapılacak şiddetle ihtiyacı var”