Osmanlı Devrinde Geçerli Olan birbirinden ilginç 21 Yasak Yapana Cezalar vardı En tuhaf yasak ise..

Osmanlı Devrinde Geçerli Olan birbirinden ilginç 21 Yasak Yapana Cezalar vardı En tuhaf yasak ise..

Bir zamanlar Dünyanın en güçlü Devleti Olan Osmanlı Devleti yasaklarıyla da dikkat çekiyor. Osmanlı Devleti Zamanında bu listedeki şeyler yasaktı:

Osmanlı Dönemde Geçerli olan herkesi Şaşırtan Yasaklar

Yüzlerce yıl Dünyaya hükmeden Osmanlı Devletinde geçerli olan bazı yasaklar vardı. Bu yasakları ilk kez duyacak olabilirsiniz.


Türkiye Cumhuriyeti kurulana dek Osmanlı Devleti varlığını Sürdürmüştü. İşte Bir Zamanlar Geçerli olan o birbirinden ilginç yasaklar


1. İstanbul’da büyük bir esir pazarı bulunuyordu.Ticaret amacıyla gelen yabancıların kısa bir süre buradan esir ve cariyeleri alıp kullandıktan sonra sokağa bırakmaları üzerine 1559 yılında çıkartılan kanunla gayrimüslimlere esir satılması yasak edildi.


2. Kahvehane ve Tütün yasağı:
Tütün Osmanlılara 17.yy girmiş ve kısa bir sürede çok yayılmıştı. 4.Murat zamanında ise tütün kullananlar ölümle cezalandırıldı.

3. İçki yasağı
Günümüzde de seçim günlerinde yasak olan içki satışı ve kullanımı Osmanlı’nın da muhtelif zamanlarında uygulanmasına rağmen en katısı padişah 4.Murat devrindedir
4. Yatsı ezanıyla sabah ezanı arasında sokağa çıkma yasağı

Sokakların fenerlerle aydınlatılmasından önce konulmuş bir yasaktır.Sokakların güvenliği yeterli olmadığından ve geceleri sokağa çıkan halkın bir ayaklanmaya neden olabileceği düşünülerek uzun yıllar uygulanmıştır.


5. Kadın ve erkeklerin kayıklara birlikte binme yasağı


Fatih zamanından 2.Abdülhamit zamanına kadar devam etmiştir.Kadınların erkeklerle kayıklar içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunabilineceklerini düşünerek konulmuş bir yasaktı.


6. Kadınların Eyüp’te kaymakçı dükkanına girme yasağı


16 yy konulmuş bir yasaktı. Eyüp sultanı ziyaret etmek bahanesiyle gittikleri Eyüp'teki kaymakçı dükkanlarında erkeklerle buluştuklarının saptanması üzerine konulmuş bir yasaktır.

7. Kadınlara açık giyinme yasağı
Çeşitli dönemlerinde bu konuda ferman çıkartılarak açık kıyafetler giyerek erkekleri baştan çıkartmaya çalışan kadınların ve bu elbiseleri diken terzilerin ceza alacakları bildirilmişti.

8. Kadınlara mesire yasağı

Kadınların mesire yerlerinde sevgilileriyle buluşacakları düşünülerek 1752 yılında konulmuş bir yasaktı.Kadınları arabalarıyla mesire yerine götüren arabacıların ise yakalandıkları taktirde İstanbul dışına sürülecekleri ferman yoluyla halka duyurulmuştu.


9. Hamama giden gayrimüslimlere nalın giyme yasağı
Hamamlardaki müslüman ve gayrimüslimleri ayırt etmek amacıyla konulmuş nedeni bilinmeyen bir yasaktır.


10. Şehir içerisinde ata ve arabaya binme yasağı
17.yy kadar şehir içerinde arabaya ve ata binmek yasaktı.
11. Çingenelere ata binme ve kısrak besleme yasağı.


12. Arnavutlara hamam tellağı olma yasağı
İstanbul’da büyük bir isyana neden olan Arnavut kökenli Patrona Halil’in hamamda tellak olduğu öğrenilince bu yasak konuldu.


13. Umumi yerlerde ve bilhassa kahvehanelerde devlet sohbeti yasağı
14. Kiliselerde çan yasağı


1856 yılına kadar uygulandı.
15. Şehirdeki konaklardan yalılara, yalılardan konaklara taşınma yasağı
Tanzimat devrine kadar yürürlükte kalmış bu kanuna göre devlet görevinde çalışanların yaz başlarında yalılara yaz sonrasında ise konaklara dönmeleri çeşitli sorunlara neden olduğundan bu yasak konulmuştu.


16. İstanbul surların üzerinde ve yanında ev yapma yasağı
17. Ay yıldız yasağı


Bayrağımızın süs unsuru olarak kullanılmaya başlaması üzerine alınmış bir yasaktır.
18. Evlerde yemek çeşidi yasağı


1821 yılında yemek israfını önlemek amacıyla çıkartılmasına rağmen pek uygulama bulamamış bir yasaktır.


19. Bekçilere davul çalma yasağı
20. Kahvelerde saz, söz, meddah ile her türlü oyun ,satranç ve dama oynama yasağı
21. Erkek memurlarının kötü kıyafet giyme yasağı