Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi! Yurtlara Yeni Bir Düzenleme Getirildi

Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi! Yurtlara Yeni Bir Düzenleme Getirildi

Yurtlarda barınmak durumunda kalan öğrencileri ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanına hakaret eden yurtlarda barınamayacak

Yurtlarla ilgili bakanlık yeni bir düzenlemeye gitti. Bu düzenlemede dikkat çeken yeni kurallar var. Bakanlık tarafından belirlenen kuralların ayrıntıları NTV tarafından duyuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Değişikliklere göre; artık bir öğrencinin yurtlarda barınması için “cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkûm olmamak” şartı da aranacak. Öğrencinin bu fiili yurttayken yapması durumunda ise öğrencinin, öğrenimi süresince bakanlık yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiği kesilecek.

YENİ GETİRİLEN ŞARTLAR


NTV'nin haberine göre, yönetmelik ile öğrencilerin yurtlarda barınması için aranacak şartların kapsamı da genişletildi.

Buna göre, "taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, gibi suçlardan mahkûm olmaması ve yurt başvurusu yaptığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olması" şartı da aranacak.

UZAKLAŞTIRMA DA ŞARTLAR ARASINDA
Terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilenlerin, devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilecek.