Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı Yapacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 60 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı Yapacak
Yayınlanma Tarihi : 12 Şubat 2022 19:38

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın adını taşıyan Erzincan Binali Yıldırım üniversitesine personel alımı yapılacak. Toplamda 60 personel için duyuru yapıldı. Başvuru yapacak olan adaylardan istenen belgeler de belli oldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 60 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Üniversitesi tarafından duyurulan ilan kapsamında 60 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek

EBYÜ yayınlamış olduğu ilan kapsamında Rektörlük bünyesinde açık bulunan pozisyonlar için KPSS B Grubu puanı esas alınmak suretiyle, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katı aday yazılı giriş sınavına alınacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alım duyurusu

Yapılan ilan doğrultusunda 1 programcı, 13 büro personeli, 1 mühendis, 20 koruma ve güvenlik görevlisi, 18 temizlik görevlisi ve 7 basit bakım onarım görevlisi olmak üzere toplam 60 personel alınacak.

"Personel alım başvuru şartları"

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Üniversite veya Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.

"Başvuruda istenilen belgeler"

Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş "Başvuru Formu",

Özgeçmiş,

2020 KPSS Sonuç Belgesi,

1 adet fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi, (Islak veya elektronik imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

İkametgâh Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Askerlik durum belgesi, (son 15 gün içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün fotokopisi, (Nüfus cüzdanı sureti için e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Diploma aslı, onaylı örneği veya mezun belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

"Yerleştirme işlemlerinin yapılma şekli"

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

"Başvuru tarihi ve şekli"

Adaylar başvurularını 11-28 Şubat 2022 tarihleri arasında başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/Erzincan" adresine evrakını gönderebilecekler.

Kaynak:Haber Kaynağı