Nevü’lü Öğrenciler Kayseri Çocuk İzlem Merkezi’nde Teknik Gezide

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı tarafından,...

Nevü’lü Öğrenciler Kayseri Çocuk İzlem Merkezi’nde Teknik Gezide
Yayınlanma Tarihi : 30 Mayıs 2022 09:03

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı tarafından, "Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Alan İncelemesi" dersi

çerçevesinde , T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)'e teknik gezi gerçekleştirildi.

NEVÜ Kozaklı MYO Sosyal Hizmetler Programı Bölüm Başkanı ve ders sorumlusu Öğr. Gör. Osman Yanık ile Sosyal Hizmetler Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Süleyman Topaloloğlu koordinesinde gerçekleştirilen teknik gezide öğrencilere, adli görüşmeci (sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci) ve sağlık çalışanları tarafından Çocuk İzlem Merkezi hakkında bilgiler verildi. ÇİM'de görev yapan sosyal hizmet uzmanı tarafından görüşme yapılan ve kayıt alınan görüşme odaları, aile görüşme odaları, oyun odası, rapor yazım odası, adlî muayene odası gibi ÇİM'lerde olması gereken fizikî mekânlar ve işleyiş hakkında sunum yapıldı. ÇİM'lerin önemine değinen sosyal hizmet uzmanı, ÇİM'ler sayesinde istismara maruz kalan çocuklarla yapılan görüşme sayısının azaldığına ve böylelikle istismar sonrası çocukların travma yaşama katsayısının düştüğüne dikkat çekti. Ayrıca sosyal hizmet uzmanı, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Niğde olmak üzere dört şehir merkezinden vakaların kendilerine intikal ettiğini belirterek 2022 yılının ilk dört ayı içerisinde yaklaşık 250 vaka görüşmesi yapıldığını bildirdi.

Son olarak, sosyal hizmetler programı öğrencileri, çeşitli disiplinlerde görev alan ÇİM çalışanlarına çocuk ihmal ve istismarı, ÇİM'de çalışan sosyal hizmet uzmanının rolleri, vakalarda yaşanan etik ikilemler hakkında sorularını yöneltti.

Kozaklı MYO Sosyal Hizmetler Programı Bölüm Başkanı ve ders sorumlusu Öğr. Gör. Osman Yanık ise teknik geziyle ilgili emekleri ve bilgilendirmelerinden dolayı ÇİM çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Nevü’lü Öğrenciler Kayseri Çocuk İzlem Merkezi’nde Teknik Gezide

Kaynak : İHA

Kaynak:Haber Kaynağı