Ücretli Otoyoldan İhlalli Geçiş Yapan Sürücü Yargıtay'ın Cezadan Kaçamadı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2017 yılında ücretli otoyoldan ihlalli geçiş yapan sürücünün, geçiş ücreti ile daha önce talep edilen 10 katı tutarı yerine, 4 katı tutarında para cezası ödemesine karar verdi.

Ücretli Otoyoldan İhlalli Geçiş Yapan Sürücü Yargıtay'ın Cezadan Kaçamadı
Yayınlanma Tarihi : 02 Haziran 2022 17:59

2017 yılında İzmir'de ücretli yoldan ihlalli geçiş yapan sürücüye otoyol işletmecisi tarafından açılan dava bugün sonuçlandı. Yargıtay, dava süresince otoyol geçiş ücreti ve 10 katı ceza istemiyle yargılanan sürücünün otoyol ücretinin 4 katı tutarındaki ücreti ödemesine karar vererek davayı sonuca bağladı. 

Anadolu Ajansı'ndan İsmet Karakaş'ın haberine göre; Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ücretli yoldan ihlalli geçiş yapan sürücü hakkında açılan davada, "sürücünün sadece geçiş ücretini ödemesine, sürücüye ayrıca geçiş ücretinin 4 katı ceza verilmemesine" hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2017'de İzmir'de bir araç, ücretli yoldan ihlalli geçiş yaptı. Bunun üzerine otoyol işletmecisi, sürücü hakkında icra takibi başlattı.

Sürücünün icra takibine yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, şirket, icra takibinin devamı ve sürücü hakkında yüzde 20 icra inkar tazminatı ve geçiş ücretinin 10 katının ödenmesi istemiyle dava açtı.

Davaya bakan İzmir 5. Tüketici Mahkemesi, icra takibinin ihlalli geçiş ücreti olan 83 lira üzerinden devamına, diğer hususlar yönünden ise reddine karar verdi.

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararının kanun yararına bozulmasını istedi.

İstemi görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını, sonuca etkili olmamak üzere bozdu.

Bozma Gerekçesi

Dairenin kararında, ihlalli geçişin yaşandığı tarihte yürürlükte olan 6001 sayılı Kanun kapsamında, ihlali geçiş yapan sürücüye, otoyol geçiş ücretinin 10 katı ceza verilmesinin öngörüldüğü, "10 kat" ibaresinin 2018'de yapılan değişiklikle "4 kat" olarak düzenlendiği hatırlatıldı.

Kararda, ilgili düzenlemeyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihlalli geçiş yapan araç sahiplerine verilecek ve henüz tahsilatı yapılmamış para cezalarının, 4 kat oranında uygulanacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Davaya konu olayda, sürücünün geçiş ücretini ödemediğinin tespit edildiği belirtilen kararda, yasal düzenlemeler kapsamında, davacı şirketin talebinin kabul edilerek sürücünün geçiş ücretini ve ceza bedelini ödemesi gerektiği bildirildi.

İlgili kanuna göre, 4 katı oranında para cezası öngören yasal düzenlemenin, tahsilat yapılmayan dava konusu yapılan para cezasına uygulanacağı belirtilen kararda, davalının geçiş ücreti ile 6001 sayılı Kanuna göre 4 katı tutarında para cezası yönünden sorumlu olduğu gözetilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, davanın kısmen kabulü yönünde hüküm tesis edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

Kaynak:Haber Kaynağı