EPDK kararları resmen yürürlüğe girdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği'nin "Piyasa İşletim Usul ve Esasları" ve "Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları"nda (VGPUE) değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK kararları resmen yürürlüğe girdi
Yayınlanma Tarihi : 11 Kasım 2023 18:55

 EPDK'nin, konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararların ayrıntıları için resmi gazeteyi inceleyebilirsiniz.

Buna göre, Piyasa İşletim Usul ve Esasları'nın (PUE) teminat olarak kabul edilebilecek kıymetlerde düzenlemeler yapıldı.

Kararda teminatların Türk Lirası karşılıklarının hesaplanması sürecinde, döviz nakit teminatlar ve döviz cinsinden elektronik teminat mektupları için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı günden bir önceki iş günü saat 15.30'da ilan edilen TCMB döviz alış kuru, devlet tahvili ve hazine bonosu için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı günkü Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki fiyatlar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond'lar için merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından belirlenen fiyatlar baz alınacak.

Piyasa katılımcıları, sağlamaları gereken teminatları, 1. fıkrada belirtilen teminat olarak kabul edebilecek kıymetlerden sadece biri ya da birden fazlası ile sağlanabilecek. Verilen teminatlar kısmen veya tamamen, teminat olarak kabul edilen diğer kıymetlerle değiştirilebilecek.

Piyasa katılımcısı tarafından teminat olarak sunulan kıymetlere ilişkin yasal mercilere verilen tedbir kararlarının veya ilgili kıymetlerin kesin teminat niteliğini ortadan kaldıran diğer durumların piyasa işletmecisi tarafından öğrenilmesi halinde söz konusu kıymetler ilgili piyasa katılımcısının toplam teminat hesabında dikkate alınmayacak.

Ayrıca, nakit Türk Lirası ve Türk Lirası cinsinden elektronik teminat mektubu dışında teminat olarak kabul edilen kıymetlere ve döviz cinsinden elektronik teminat mektuplarına değerleme katsayısı uygulanacak.

Bu düzenleme kapsamında uygulanacak olan değerleme katsayısı, benzer piyasalarda uygulanan değerleme katsayıları dikkate alınarak merkezi uzlaştırma kuruluşunun önerisi üzerine piyasa işletmecisi tarafından belirlenerek, Sürekli Ticaret Platformu (STP) aracılığıyla piyasa katılımcısına duyurulacak.

Teminatlar ile ilgili de tüm maliyetler ilgili piyasa katılımcısı tarafından karşılanacak.

Öte yandan, PUE'ye geçici maddeler eklendi.

Bu maddelere göre, piyasa işletmecisi ve merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını teminen 1 Nisan 2024'e kadar alınacak günlük işlem teminatı yalnızca Türk Lirası cinsinden nakit teminatı ile sunulacak.

Piyasa işletmecisi ve merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını teminen 1 nisan 2024'e kadar piyasa katılımcıları ve sistem kullanıcılarına yapılacak ödemeler fatura tebliğ tarih ve sırasına göre gerçekleştirilecek.

Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları'nda değişiklik

EPDK, Resmi Gazete'de Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları'nda da değişikliğe gitti.

Buna göre, piyasa katılımcıları her seans başlangıcından 30 dakika önce yapılacak teminat kontrolleri için, elektronik teminat mektuplarını seans başlama saatinden 60 dakika öncesine kadar piyasa işletmecisine, elektronik teminat mektubu dışındaki diğer teminatları ise teminat kontrol zamanına kadar merkezi uzlaştırma kuruluşuna sunacak.

Piyasa işletmecisi her iş günü, elektronik teminat kontrol zamanından 30 dakika öncesine kadar kendisine sunulan elektronik mektubu miktarına ilişkin bilgileri en geç seans başlama saatinden 30 dakika öncesine kadar, piyasa katılımcısı bazında merkezi uzlaştırma kuruluşuna bildirecek.

VGPUE'na da geçici maddeler eklendi.

Buna göre, 1 Nisan 2024'e kadar mevcut teminat mektuplarının elektronik teminat mektubu olarak değiştirilmesi zorunlu olacak, değiştirilmeyen teminat mektupları teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Söz konusu kararlar yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

Muhabir: Gökçe Topbaş-AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :