Amerika'ya iltica kabul şartları neler? ABD'ye kimler iltica yapabilir?

Amerika iltica en çok araştırılanlar arasında. Peki ABD'ye iltica etmek için şartlar nelerdir?

Amerika'ya iltica kabul şartları neler? ABD'ye kimler iltica yapabilir?
Yayınlanma Tarihi : 19 Mart 2024 19:53

Amerika Birleşik Devletleri, dünya genelinde insan haklarına saygı gösteren bir ülke olarak bilinir ve bu nedenle dünyanın dört bir yanından gelen mültecilere kapılarını açmaktadır. Ancak ABD'ye iltica başvurusunda bulunmak isteyen bireylerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

ABD'ye iltica başvurusunda bulunabilmek için öncelikle kişinin mülteci statüsüne sahip olması gerekmektedir. Mülteci statüsüne sahip olabilmek için ise bireyin "ırk, dini inanç, milliyet, üyelik veya belirli bir sosyal grubun üyesi olma" gibi belirli nedenlerden dolayı evinden ayrılmak zorunda kaldığını kanıtlaması gerekmektedir. Ayrıca kişinin korku duyduğu veya zulme maruz kaldığına dair inandırıcı deliller sunması da gerekmektedir.

SİYASİ ZULÜM

Kendi ülkelerinde zulme maruz kalan kişiler, ABD göçmenlik yasasının gerekliliklerini yerine getirdikleri takdirde Amerika iltica başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca zulme uğrama ihtimaline dair haklı nedenlere dayanan korkuları olan kişiler de sığınma başvurusu yapabilirler.

SAVAŞ VE ÇATIŞMA


Amerika´ya sığınmacı olarak gidilmesi için yapılan başvurularda, en sık karşılaşılan iltica sebeplerinden biri de savaş ve çatışmalardır. Savaş bölgelerinde yaşayan insanlar yaşam tehlikesi, şiddet ve yıkım nedeniyle güvenli bir yer arayışına girerler.

ETNİK VE DİNİ AYRIMCILIK


Irk temelli zulüm, genellikle iktidardaki hükümetin kontrol edemediği veya kontrol etmek istemediği, hükümet ya da kuruluşlar tarafından bir bireye tehdit, zarar verme şeklinde gerçekleştirilen eylemleri ifade eder. Bu tür zulüm genellikle bir ırksal grup üyeliği temelinde hedef alındığında ortaya çıkar.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ


Sık karşılaşılan iltica nedenlerinden biri de insan hakları ihlalleridir. Kişiler, ülkelerinde temel insan haklarına saygı gösterilmediği, işkence, keyfi tutuklama, keyfi olarak özgürlükten mahrumiyet veya ifade özgürlüğünün kısıtlanması gibi durumlarla karşı karşıya kaldıklarında Amerika iltica başvurusunda bulunabilirler.

İnsan hakları ihlalleri, bireylere yönelik ayrımcılık, cinsiyet temelli şiddet, LGBTİ+ haklarının ihlali veya etnik azınlıklara yönelik zulüm gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu durumlar iltica başvurusu için temel bir argüman oluşturur ve başvuru sahipleri bu ihlallerin varlığını kanıtlamakla yükümlüdür.

CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET


Cinsel yönelim ve cinsiyet temelli şiddet, Amerika'ya yapılan iltica başvurularında sık rastlanan sebepler arasındadır. Eğer LGBTİ+ bireyler veya kadınlar, ülkelerinde cinsel yönelim veya cinsiyet temelli şiddetin bir sonucu olarak homofobi, transfobi, cinsel saldırı, ev içi şiddet, aile baskısı gibi durumlarla karşılaşıyorlarsa, iltica başvurusunda bulunma hakları vardır.

İŞSİZLİK AMERİKA'YA İLTİCA NEDENİ MİDİR?

Ekonomik zorluklar veya işsizlik ABD'ye iltica nedeni değildir. İşsizlik nedeniyle hiçbir ülkeye iltica başvurusu yapılamaz. Ekonomik nedenlerle yapılan iltica başvuruları ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından kabul edilmemektedir. 


Kaynaklar: visamerika.com, Ulusalpost.com

Etiketler :