TBMM'de fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor

Fahiş fiyat ve stokçuluk ile mücadele kapsamında hazırlanan kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor. Teklifin bugünkü görüşmelerinde 5 madde daha kabul edildi.

TBMM'de fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor
Yayınlanma Tarihi : 23 Mayıs 2024 00:31

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da da değişiklik yapılacak.

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin, pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama usulü kaldırılacak.

Pazar yerlerinde bulunan satış yerleri yalnızca tahsis usulüyle kullandırılarak pazarcıların maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesi sonucu pazarcıların maliyetlerinin artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

3 Mayıs 2024'ten önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları, bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacak.

Anonim şirketlerde ise şu değişiklikler yapılacak:

Başkan ve başkan vekillerinin görev süreleri, 3 yıl olan yönetim kurulu üyeleriyle uyumlu hale getirilecek.

Üst düzey yöneticiler dışında kalan kişilerin atanma ve görevden alınmalarına dair yetkinin yönetim kurulunca devredilebilmesi sağlanacak.
Yönetim kurulu üyesi, başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilecek.

İstemin uygun görülmesi halinde çağrı, yönetim kurulu başkanınca yapılacak.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun yazılı istemi üzerine başkan, yönetim kurulunu, istemin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırmak zorunda olacak.

Bu süre içinde yönetim kurulu toplantıya çağrılmadığı veya yönetim kurulu başkanı veya başkan vekiline ulaşılamadığı hallerde, çağrı doğrudan istem sahiplerince yapılabilecek.
 

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :